Meditace

Meditace je váš přirozený stav. Stav sjednocení se svým Zdrojem. V současném stavu mysli však tato jednota nejí poznána. Disciplíny "vyšší jógy" (Královské jógy - Rádža jógy) se metodicky zaměřují na rozvoj umění meditace, harmonizaci a zklidnění mysli. Společným prvkem všech meditací je postupné prohlubování spojení s naším pravým Já, s kosmickým vědomím až do úplného a trvalého sjednocení (sahadža samádhi). Není tu žádné tajemství, žádné "skryté úrovně", žádná dogmata.

"Jóga je zastavení proměn mysli." (Pataňdžaliho Jóga sútry)Transformace vědomí je plném proudu! Jste připraveni se aktivně účastnit této proměny a v souladu s proudem života (evoluce) se vyvíjet ve vědomé bytosti ?

Projekt Škola meditace si klade za cíl přinést možnost vědomého propojení s tímto proudem života, se svou podstatou a tím i s podstatou univerza.
Je určen všem těm, kteří cítí potřebu ztišit se ve vřavě dnešního světa. Všem těm kterým už nestačí věřit, ale chtějí odhalit Pravdu sami!
Individuálních pravd je mnoho, ano, každý z nás má tu svoji. Ale nejvyšší duchovní Pravda je jen jedna. A o té tu budeme mluvit. Pokud budeme mluvit. Vědomi si toho, že se nedá vyjádřit slovy. Dá se však přímo zažít! A slova nám můžou pomoci - vytvořit prst ukazující do míst, kde žádná slova nejsou... Pojďme tedy společně odhalovat tuto moudrost, kterou již máme ve svém srdci. Nic na světě nestojí víc za úsilí !

„Pravda je ve Vás, Poznejte ji a ona Vás osobodí...“Hodnota Poznání je - nezměřitelná!
Všechny akce pořádané pod projektem Škola meditace jsou za dobrovolný příspěvek:www.cestajogy.cz